กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนร่วมช่วยสร้างสังคมที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้น ด้วยการตั้งปณิธาน ตั้งมั่นที่จะสร้างกิจการที่มีประโยชน์ต่อผู้คนให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และนำเอากำไรส่วนหนึ่ง มาช่วยเหลือ สังคม คนด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้มากที่สุด เท่าที่มากได้ ตลอดชีวิตเลยนะครับ  สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่อุดหนุน สินค้าทุกตัวของบริษัท เดย์อินเตอร์ฟู๊ดส์ ด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับ ทั้งร้าน Dayicecream , Airry กาแฟนมสด , ลูกชิ้นย่าง , ร้านกล้วยทอด ฯลฯ ขอบพระคุณมากๆเลยครับ

เดย์ ธนกิจ คงบุญวิจิตร ประธานบริษัท เดย์อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด 
https://www.facebook.com/Day1771

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ของบริษัทด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : ) พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ทำบุญบ้านทานตะวัน น้องออย เด็กพิการ ในทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย เลี้ยงอาหาร คนชรา + ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง และ มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ของบริษัท : )

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน มกราคม 2555 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : ) พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

พาพ่อและพี่ชาย เลี้ยงอาหาร คนชรา + ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง และ มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน ธันวาคม 2554 ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย เลี้ยงอาหาร คนชรา + ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง และ มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน กันยายน 2554 ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย เลี้ยงอาหาร คนชรา + มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย เลี้ยงอาหาร คนชรา + มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2554 ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน กรกฎาคม 2554 ของบริษัท : )

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2554 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : ) พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท ในการทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : )  พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ http://www.phayathaibabieshome.go.th/

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ของบริษัท : )

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน กันยายน 2553 ของบริษัท : )

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2553 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : )  พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้เด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา ในการทำบุญประจำเดือน มิถุนายน 2553 ของบริษัท : )

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า+บริจาคเงินและสิ่งของใช้ที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : )  พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

พาพ่อและพี่ชาย มอบสิ่งของบริจาค+บริจาคเงิน ให้บ้านบ้านพัก คนชรา นครปฐม ในการทำบุญประจำเดือน กันยายน 2552 ของบริษัท : )

พาพ่อ และพี่ชาย ไปทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ที่มูลนิธิเด็กสาย4 ในการทำบุญประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 ของบริษัท ด้วยเมนูง่ายๆที่ทำกันเอง : )  พี่และทุกคนในบริษัทขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่มูลนิธิเด็กโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคมนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ^ ^ ใครอยากตามไปทำบุญ หรือ บริจาคสิ่งของสามารถนัดได้ที่เวปไซต์มูลนิธิเด็กได้โดยตรงได้เลยนะครับ https://www.ffc.or.th/home/

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้